Loading

ŞEREF EROL İLE ÇAĞDAŞ SANAT PRATİKLERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Tüm Liste
ŞEREF EROL İLE ÇAĞDAŞ SANAT PRATİKLERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

ŞEREF EROL İLE ÇAĞDAŞ SANAT PRATİKLERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

28.02.2014-28.02.2014

Karbon Gallery, bahar döneminde Şeref Erol’un moderatörlüğünde çağdaş sanat tarihi ve güncel pratikleri üzerine 10 derslik seminer dizisi düzenliyor. Mart/Haziran-2013 döneminde gerçekleşecek seminerler 20 kişilik katılıma açık olacak. Şeref Erol’un anlatım ve sunumları ile ilerleyen derslerde; Emre Zeytinoğlu’nun da aralarında bulunduğu, alanlarında saygı gören akademisyen, sanat kuramcısı ve sanatçılardan oluşan konuk konuşmacılar yer alacak.

Seminer programında hedef; katılımcıların günümüzde ve yakın geçmişte üretilen eserleri anlayabilmeleri, analiz edebilmeleri ve üzerine düşünce üretebilmeleridir. Ayrıca üretilmiş olan düşünceleri karşılaştırmalı biçimde analiz edebilmeleri de istenmektedir. Sanat ile ilişkilendirilebilecek estetik kuramlar bağlamında sürdürülecek olan seminer dizisi on haftalık bir süreye yayılmaktadır.

Seminer Programı:

Seminer I. Sanat Nedir?

Sanat teriminin kavramsal tarihinin izinin sürülmesi ve süreç içinde çeşitlenen anlamı üzerine genel yaklaşımların ortaya konulması.

Seminer II. Estetik Kuramları Bağlamında Sanat Üretimlerinin Eleştirisi

Kimi önemli estetik kuramcıları ve estetik yaklaşımları bağlamında ortaya koydukları sanatsal analizlerin incelenmesi.

Seminer III. Modernizmin Temel İlkelerinin Analizi

Modernizm bağlamında Rönesans ve sonrası süreçlerin genel bir izleğinin oluşturulması.

Seminer IV. Modernizm ve Değişen Dünya Koşullarının Sanat Pratiklerine Etkileri

Seminer V. Modernizm ve Değişen Dünya Koşullarının Sanat Pratiklerine Etkileri II

Seminer VI. Konuk Konuşmacılar

Seminer VII. Sanatın Kavramsal Çerçevesinin Genişlemesi

Seminer VIII. Modernizm ve Postmodernizm

Bağlamların terk edilişine doğru… (Konuk Konuşmacı)

Seminer IX. Postmodernizm ve Sonrası

Global dünya düzeni ve çağdaş sanat pratikleri eleştirisi. (Konuk Konuşmacı)

Seminer X. Günümüz Sanat Pratiklerinin Eleştirel Analizi