Loading

SENTETİK İDOLLER

Tüm Liste
SENTETİK İDOLLER

SENTETİK İDOLLER

15.11.2012-04.12.2012

SERDAL KESGİN, SOLO

İçinde yaşadığımız modern dünya, adeta bir vitrin ya da farklı yaşamlar sunan bir pencere gibi fonksiyon göstererek sürekli olarak yenilenen sentetik imajlar, hayatlar, görüntüler ve idoller üretmekte. Serdal Kesgin eserlerinde bu birikimler ve yaptığı gözlemlerden yola çıkarak bugün içinde yaşadığımız sosyolojik yapıyı bazen imgesel, bazen de realist bir üslup kullanarak plastik ve kavramsal kaygılarla soyutlama yoluna gidiyor. Eserlerin özellikle kendi aralarında oluşturdukları büyük kompozisyonlar rengin yanı sıra biçim olarak da tüketim alışkanlıkları ve bu doğrultuda kurgulanan kimlikleri sorgulamaya açmak istiyor. Sentetik İdoller sergisi 15 Kasım 2012 - 4 Aralık 2012 tarihleri arasında yer aldı.

SYNTHETIC IDOLS

Basın Bülteni


SERGİ AÇILIŞI